28 C
Kherson
Понеділок, 25 Вересня, 2023

Останні новини

Порядок оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 Білозерка.info

З початком воєнного конфлікту на території України, все частіше порушується Конституція. Складається враження, що не держава відповідає перед громадянином, а навпаки. На практиці все більше виявляється протиріч між законами та нормативно-правовими актами, наявність нечітких норм або взагалі неврегульованість деяких питань. Внаслідок цього значна кількість прав внутрішньо переміщених осіб порушується.

В багатьох випадках особи не знають своїх прав та обов’язків. Підставами цього є як недостатність заходів держави з правової освіти населення, так і низька зацікавленість осіб у ознайомленні зі своїми правами та обов’язками. Основні гарантії дотримання прав, свобод і законних інтересів ВПО встановлено: Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків: – збройного конфлікту, – тимчасової окупації, – повсюдних проявів насильства, – порушень прав людини.  Адресою покинутого місця проживання ВПО є адреса місця проживання особи саме на момент виникнення загрози настання вказаних негативних наслідків.

УВАГА, для отримання статусу ВПО необхідно підтвердити факт проживання на відповідній території саме під час виникнення ризику настання негативних наслідків. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – СТАТУС ВПО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ. Особа набуває статусу ВПО лише після отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

ОТРИМАННЯ ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК

Порядком оформлення і видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 (із змінами) Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою, що діє безстроково, крім випадків її скасування, та видається на кожну особу (в тому числі і на дитину, навіть якщо вона прибула без супроводження)

Порядок отримання довідки:

 1. Звернутися із письмовою заявою до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем проживання (можливо також до уповноваженого органу в регіональному штабі або в місцях проживання ВПО). Заява подається і підписується особисто (у тому числі неповнолітніми дітьми), а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника. Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників, таку заяву може подати її родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина. У разі їх відсутності – заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини. Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення, таку заяву подає керівник відповідного закладу.
 2. До заяви долучити: документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (із відміткою про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється переміщення) або свідоцтво про народження дитини.

  У разі відсутності відмітки про реєстрацію місця проживання – всі можливі докази факту проживання на вказаній території на час настання підстав переміщення, наприклад:

  • військовий квиток з відомостями про проходження військової служби,
  • трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності,
  • документи про освіту,
  • довідку з місця навчання,
  • рішення адміністрації чи ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю , дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування,
  • медичні документи,
  • фотографії, відеозаписи тощо.
  • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до цього закладу.

  Після переміщення за ВПО зберігаються всі наявні раніше права та свободи людини і громадянина, передбачені чинним законодавством, що реалізуються за новим місцем проживання. Для їх реалізації разом із паспортом громадянина України необхідно пред’являти довідку про взяття на облік.

останні новини

spot_imgspot_img

Інші новини

Вітаємо, ви дочитали до кінця матеріал «Білозерка.Інфо» – незалежного та впливового інтернет-видання. Якщо вам сподобався цей текст, пропонуємо підтримати нас щомісячним внеском від 25 гривень. За ціною лише однієї чашечки кави, ви підтримаєте роботу усієї редакції і допоможете зробити наші громади ще більше відкритими, читачів – більш обізнаними, а діяльність влади – прозорішою.

З повагою, Редакція bilozerka.info