25.2 C
Kherson
Понеділок, 18 Вересня, 2023

Останні новини

Дорожня карта для демобілізованих військовослужбовців

 Білозерка.info

ДОРОЖНЯ КАРТА
щодо вирішення питання призначення усіх видів державних соціальних допомог та отримання соціальних послуг демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення АТО

Загальний порядок звільнення в запас (демобілізації) військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період

Військовослужбовці Збройних Сил України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, звільняються
з військової служби у визначені строки наказами по особовому складу посадових осіб: (а) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу – командирів полків (кораблів 1 рангу), бригад та посадових осіб, які мають рівні або вищі з ними права щодо видання наказів по особовому складу, без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (б) осіб офіцерського складу – першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України без проведення обстежень військово-лікарськими комісіями; (в) військовослужбовців, які внаслідок поранення або хвороби перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, звільнити з військової служби після закінчення їх лікування. Військовослужбовців, які перебувають у полоні, – після їх повернення з полону.

У зв’язку з демобілізацією посадова особа, у підпорядкуванні якої є військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби, зобов’язана: забезпечити складання Плану звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який під особистий підпис доводиться до військовослужбовців, які до нього включені; організувати проведення бесід з військовослужбовцями, під час яких, серед іншого, їм роз’яснюються права та обов’язки після звільнення, а також повідомляється про порядок та розміри грошового та інших видів забезпечення; забезпечити своєчасну підготовку документів, які видаються військовослужбовцям при звільненні.

Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби доводяться до них особисто. За рішенням командирів військових частин військовослужбовцям, звільненим у запас, організовуються урочисті проводи.

Після надходження до військової частини письмового повідомлення про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу командира (начальника) військової частини про звільнення військовослужбовець повинен здати посаду, про що видається наказ по стройовій частині, та підлягає розрахунку (в тому числі підлягає виплаті грошова компенсація за невикористані відпустки за 2014 та 2015 роки за їх наявності), а також виключенню зі списків особового складу військової частини наказом по стройовій частині та направленню на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за вибраним місцем проживання. Військовослужбовці у разі неможливості їх виключення зі списків особового складу військової частини через об’єктивні причини: перебування військовослужбовця на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, тощо – виключаються після повернення з лікування, полону тощо.

При звільненні з військової служби на військовослужбовця оформлюється службова характеристика, в якій командир (начальник) в обов’язковому порядку надає висновок щодо доцільності проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України на визначених ним посадах. Один примірник характеристики додається до особової справи військовослужбовця, (за її наявності), другий – надається військовослужбовцю.

Військовослужбовцю, який виключений зі списків особового складу військової частини, видається на руки припис. У приписі вказується найменування військового комісаріату, дата прибуття та вихідний номер відправлення особової справи.

Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції і яким на день виключення зі списків особового складу військової частини не наданий статус учасника бойових дій видається комплект документів, необхідних для надання цього статусу через військові комісаріати, де вони будуть перебувати на військовому обліку, для їх надання до комісій обласних військових комісаріатів або Київського міського військового комісаріату. У разі надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій після його звільнення з військової служби командування військової частини надсилає відповідні документи (витяг з протоколу про встановлення статусу учасника бойових дій, посвідчення учасника бойових дій) до військового комісаріату, де військовослужбовець перебуває на військовому обліку.

Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів (військовозобов’язані Служби безпеки України — до Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік за місцем проживання. 

Особливості здійснення розрахунку вислуги років військовослужбовців, які мають право на пенсійне забезпечення

Перед звільненням військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період і які мають право на пенсійне забезпечення, кадровими органами уточнюються дані про проходження ними військової служби, документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги в календарному та пільговому обчисленні, проводиться попередній розрахунок вислуги років військової служби.

Як виняток, з метою своєчасного звільнення вищезазначеної категорії військовослужбовців, за згодою військовослужбовця, дозволяється звільнення військовослужбовців Збройних Сил України в особливий період здійснювати без проведення розрахунку вислуги років; при цьому розрахунок вислуги років військовослужбовців, які будуть звільнені з військової служби в особливий період, здійснюють військові комісаріати, до яких вони будуть направлені для постановки на військовий облік.

Медичний огляд військовослужбовців

Медичний огляд військовослужбовців після їх звільнення з військової служби здійснюється за їх бажанням.

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас без проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) (за їх бажанням) або ті, які пройшли медичний огляд ВЛК внаслідок поранень, контузій, хвороб, отриманих в особливий період під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації та не згодні з постановою ВЛК про ступінь придатності до військової служби на період фактичного звільнення, та ставлять питання про перегляд цієї постанови, оглядаються ВЛК госпіталів за узгодженням зі ВЛК регіону за направленням військового комісара.

Соціальні  та інші гарантії

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас забезпечуються комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час переміщення до місць проживання (перебування).

Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні, та позитивно характеризуються по службі, а також тим, які мають особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років у разі звільнення в запас за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, може бути надано право носіння військової форми одягу.

Військовослужбовці, які звільнені з військової служби у запас мають право повернутися на попереднє місце роботи (посаду), яке повинно було бути закріплене за ними на весь час проходження військової служби  за призовом під час мобілізації, на особливий період (але не більше одного року).

Одноразова грошова допомога

 Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією та звільняються із служби після прийняття рішення про демобілізацію (крім військовослужбовців строкової військової служби), виплачується одноразова грошова допомога (далі — допомога) в розмірі 4 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25 відсотків місячного грошового забезпечення. Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення (без урахування винагород), на яке має право військовослужбовець на день звільнення.


З будь яких питань щодо психологічної підтримки звертатися до:

Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
74000, Україна, м. Херсон, вул. Воронцовська, 11,
тел:  (0552) 26-35-51, (0552) 46-05-46

Муценко Дмитро Валентинович Директор контактний телефон

(0552) 26-35-51

Білозерський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
75000, Херсонська  область,
смт Білозерка, вул. Кооперативна, 29

Жадан Михайло Анатолійович

 

Директор контактний телефон

 (05547) 3-41-80

Щербина Світлана Володимирівна Психолог (05547) 3-30-72

 


З будь яких питань щодо вирішення проблем соціального забезпечення та соціального захисту звертатися до:
Органів соціального захисту
Департамент соціального захисту населення
Херсонської обласної державної адміністрації
74000, м. Херсон, вул. Свободи, 13-а
тел:  (0552) 22-54-37, факс (0552) 26-18-12
e-mail: dp-soczah@khoda.gov.ua

Причина Геннадий Георгиевич

 

Директор контактний телефон

 (05547) 22-54-37

Управління соціального захисту населення
Білозерської районної державної адміністрації
75000, Херсонська  область,
смт Білозерка, вул. Свободи, 89
Е-mail: belutszn@ukr.net

Самойлова Тетяна Вікторівна Начальник контактний телефон

(05547) 33-810


Якщо Ви шукаєте роботу (постійну або тимчасову) зверніться до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості
Білозерський районний центр зайнятості
75000, Херсонська  область,
смт Білозерка, вул. Кооперативна, 99

Розсуждай   Олена Володимирівна Директор контактний телефон

(05547) 3-34-47


ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ З ЧИСЛА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 Білозерка.info

 

Пільги учасникам бойових дій  надаються на підставі посвідчення.

А) Військовослужбовцям, яким надано статус учасника бойових дій посвідчення учасника бойових дій видають органи Міноборони, МВС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управління державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС відповідно.

Б) Працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення – Державною службою у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції.

Після отримання посвідчення необхідно звернутися до управління  соціального захисту населення

В управлінні  соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Учасник бойових дій» з пред’явленням оригіналу та копію довідки про участь в АТО,
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням оригіналу;
 • інформацію про характеристику житла (довідку сільради про житлово-комунальну характеристику житла для надання пільг)
 • інформацію про послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся (копію договору на газ, на водопостачання та водовідведення, на електроенергію (або копію квитанції), копію договору на телефон)
 • копію свідоцтва про шлюб з пред’явленням оригіналу;
 • копію паспорта дружини (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія свідоцтва про народження дітей віком до 18 років з пред’явленням оригіналу
 • якщо проживаєте разом з непрацездатними батьками, – копію свого свідоцтва про народження, копію паспортів батьків та їх ідентифікаційних номерів, копію їх пенсійних  посвідчень (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

Для отримання пільг за адресою фактичного проживання, крім вище вказаних документів, необхідно надати акт обстеження із сільської/селищної ради про факт проживання без реєстрації та довідку про не перебування на пільговому обліку за адресою реєстрації (з управління соціального захисту населення в іншому районі).

 

Після встановлення статусу, учасники бойових дій мають право на наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися
Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) 75 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.
Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ 75 %

 

Селищна та сільські ради Білозерського району, Управління соціального захисту населення
Користування послугами зв’язку 50 % Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком”
Встановлення телефону 20% основних та 50% додаткових робіт Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком”
Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом
Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом Безоплатно один раз на два роки (туди і назад)

або

 один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

  Управління  соціального захисту населення – для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів


ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ З ЧИСЛА
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

 Білозерка.info

Для отримання посвідчення “інваліда війни” необхідно звернутися до управління  соціального захисту населення

Пільги інвалідам війни надаються на підставі посвідчення

В управлінні  соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Інвалід війни» з пред’явленням його оригіналу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;
 • надаєте інформацію про характеристику житла (довідку сільради про житлово-комунальну характеристику житла для надання пільг)
 • надаєте інформацію про послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся (копію договору на газ, на водопостачання та водовідведення, на електроенергію (або копію квитанції)
 • копію свідоцтва про шлюб з пред’явленням його оригіналу;
 • копію паспорта дружини (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копія свідоцтва про народження дітей віком до 18 років з пред’явленням його оригіналу,
 • якщо проживаєте разом з непрацездатними батьками, – копію свого свідоцтва про народження, копію паспорта батьків та їх ідентифікаційних номерів, копію їх пенсійних  посвідчень (з пред’явленням оригіналів зазначених документів).

    Для отримання пільг за адресою фактичного проживання, крім вище вказаних документів, необхідно надати акт обстеження із сільської/селищної ради (про факт проживання) та довідку про не перебування на пільговому обліку за адресою реєстрації (з управління соціального захисту населення в іншому районі).

 

Після встановлення статусу, інваліди війни мають право на  наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися
Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) 100 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.
Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ 100 % Селищна та сільські ради Білозерського району, Управління соціального захисту населення
Користування послугами зв’язку 50 % Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком”
Встановлення телефону Безоплатно Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком”
Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом
Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом інваліди війни  І та ІІ груп

Безоплатно один раз на рік (туди і назад)

Управління  соціального захисту населення – для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

особа, яка супроводжує інваліда I групи

один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

інваліди війни III групи

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок з 50-процентною знижкою вартості проїзду
Позачерговий безплатний капітальний ремонт власного жилого будинку (квартири) Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири) Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

 

Для отримання посвідчення “Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни” необхідно звернутися до управління соціального захисту населення.

Пільги членам сімей загиблих (померлих) ветерана війни, у тому числі члена сімей загиблого військовослужбовця учасника антитерористичної операції, надаються на підставі посвідчення.

В управлінні  соціального захисту населення інформацію про Вас буде включено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для цього Ви подаєте наступні документи:

 • копію посвідчення «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» з пред’явленням його оригіналу;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів,
 • копію паспорта (стор.1, 2-3,10-11) з пред’явленням його оригіналу;
 • інформацію про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких маєте пільги та реально ними користуєтеся.

 

Після встановлення статусу, члени сімей загиблого (померлого) ветерана війни  мають право на  наступні пільги:

Пільга Розмір Куди звернутися
Користування житлом (квартирна плата), комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) 50 %

(в межах соціальних норм)

Для нарахування пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг необхідно звернутися до надавачів відповідних послуг: житлово-експлуатаційної організації або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельного кооперативу; електро-, газо-, тепло-, водопостачальних організацій.
 

Паливо (для осіб, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення), скраплений газ

50 % Селищна та сільські ради Білозерського району, Управління соціального захисту населення
Користування послугами зв’язку 50 % Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком”
Встановлення телефону Безоплатно Білозерська філія  ПАТ “Укртелеком”
Проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів Безоплатно Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення або безпосередньо у водія для проїзду автомобільним транспортом
Проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом  

Безоплатно один раз на два роки (туди і назад) або один раз на рік (туди і назад) з 50% знижкою

Управління  соціального захисту населення – для отримання бланків листів талонів на право одержання проїзних квитків безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості;

Каса – для оформлення квитка на підставі посвідчення та листів талонів

Проїзд вищезазначеними видами транспорту у період з 1 жовтня по 15 травня без обмеження кількості поїздок з 50-процентною знижкою вартості проїзду
Позачерговий безплатний капітальний ремонт  власних  жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир
Безоплатно, виходячи з розрахунку 21 кв. м. загальної площі будинку (квартири) Орган виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем постійного проживання і реєстрації на підставі заяви та документу про право приватної, зокрема спільної, власності на житло

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ

 У центрах зайнятості Вам допоможуть:

 • знайти роботу – постійну або тимчасову;
 • отримати матеріальну підтримку шляхом участі в громадських роботах;
 • підвищити кваліфікацію або отримати нову конкурентоспроможну роботу;
 • отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

Для отримання статусу безробітного Вам необхідно надати:

 • паспорт громадянина України (або інший документ,що посвідчує особу);
 • облікову картку платника податків;
 • трудова книжка або документ,який підтверджує період зайнятості;
 • військовий квіток (при потребі);
 • документ про освіту (за потребі).

Облік та реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від зареєстрованого місця Вашого проживання чи перебування

Звертаємо Вашу увагу!

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2014 №111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» встановлено, що військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період виплачується грошове забезпечення, з якого сплачується єдиний внесок, в тому числі на випадок безробіття.

Отже, період перебування на військовій службі під час мобілізації зараховується до Вашого страхового стажу, що дає Вам право на отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю при зверненні до державної служби зайнятості після проходження військової служби.

За відсутності документів спеціалісти центру зайнятості безоплатно

 • нададуть Вам інформацію про актуальні вакансії в будь-якому регіоні України;
 • допоможуть у виборі або зміні професії;
 • нададуть правову допомогу з питань працевлаштування,отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, ознайомлять законодавством у сфері праці.

“ГАРЯЧА  ЛІНІЯ”
Білозерський  районний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді
тел.(05547) 33-0-72
смт. Білозерка
вул. Кооперативна, 29

 

За матеріалами Білозерської РДА

останні новини

spot_imgspot_img

Інші новини

Вітаємо, ви дочитали до кінця матеріал «Білозерка.Інфо» – незалежного та впливового інтернет-видання. Якщо вам сподобався цей текст, пропонуємо підтримати нас щомісячним внеском від 25 гривень. За ціною лише однієї чашечки кави, ви підтримаєте роботу усієї редакції і допоможете зробити наші громади ще більше відкритими, читачів – більш обізнаними, а діяльність влади – прозорішою.

З повагою, Редакція bilozerka.info